Levi Sudri - לוי סודרי
שימו לב! כל החומר נמכר בMP3 ונשלח באי מייל לקונה

התנ"ך חי - סרטונים לפי סדר התנ"ך

מק"ט: 029
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר יהושע
סרטונים קצרים להסברת ספר יהושע
מק"ט: 030
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר שופטים חלק א
סרטונים קצרים להסברת ספר שופטים חלק א
מק"ט: 031
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר שופטים חלק ב
סרטונים קצרים להסברת ספר שופטים חלק ב. בשיתוף השחקן דן סודרי 052-896-6990
מק"ט: 032
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר שמואל חלק א
סרטונים קצרים להסברת ספר שמואל חלק א. בשיתוף השחקן דן סודרי 052-896-6990
מק"ט: 072
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר שמואל א פרקים א-ט
סרטונים להסברת ספר שמואל בשיתוף השחקן דן סודרי (DVD)
מק"ט:078
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר שמואל א חלק ב
מק"ט:079
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר שמואל א חלק ג
מק"ט:080
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
סרטונים ספר שמואל א חלק ד
מק"ט: 033
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר דניאל
סרטונים להסברת ספר דניאל
מק"ט: 065
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
מגילת אסתר
סרטונים להסברת מגילת אסתר
מק"ט: 034
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
לקט מספרי תנ"ך
לקט סרטונים: יואל, ירמיהו, נחמיה, איוב
מק"ט: 081
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
חקלאות בתנ"ך
סרטונים ללימוד חקלאות בתנ"ך, כגון: הגורן, הלחם, הכרם, הזית, הארז, האזוב, השמיטה.
מק"ט: 082
מחיר: 55 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
טבע בתנ"ך
סרטונים ללימוד טבע בתנ"ך, כגון: מפריס פרסה, צמר ופשתים, השופר, אבנים, שמן, קטורת, ועוד.
מק"ט: 087
מחיר: 300 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
דיוידי כולל סרטנים לספר יהושע, שופטים , שמואל א
(DVD) מכיל 7 דיסקים במדור זה