Levi Sudri - לוי סודרי
שימו לב! כל החומר נמכר בMP3 ונשלח באי מייל לקונה
 מה באתר? : תנ"ך וש"ס משניות שלם מוקלטים ועוד עשרות דיסקים ובהם ספרי יהדות שלמים מוקלטים בנעימות שונות כגון : תפילות, זוהר, מדרש, פיוטים, רש"י לתורה, רמב"ם , שולחן ערוך ועוד . וכן עשרות שירים לרכישת ידע ובקיאות ביהדות. לגולשים מאזור בית שמש: חוג תנ"ך חי אחה"צ ימי א,ג. הופעות חיות: לילדים - הצגות תנ"ך, סדנאות טבע, (דוגמא: סממני הקטורת, שמן המשחה, מפריס פרסה ושוסע שסע). למבוגרים - הרצאות וכינוסי פיוטים. פרטים באתר או בטל' 02-999-3298, 050-675-4604.
מק"ט: 024
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות בתנך
תוכן השירים: סדר ספרי התנ"ך, תורה, נביאים, תרי עשר, כתובים, סדר פרשיות השבוע, עשרים דורות מאדם עד אברהם, האבות והשבטים, הכהנים הגדולים, השופטים, שושלת יהודה, מלכי יהודה, מלכי ישראל, מי כתב את ספרי התנ"ך?
מק"ט: 014
מחיר: 90 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
תפילות שבת נוסח מרוקו
סדר תפילות שבת בלי דילוג, מחולק לקטעים, כולל חזרת הש"צ. מספר לחנים בחלקים ששרים כגון: לכה דודי, קדיש, שירת הים, יגדל, הכל בדקדוק רב. משך הדיסק כ5 שעות.
מק"ט: 036
מחיר: 90 ש"ח
להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
חומש שמות כולל הפטרות בלחן ספרדי מרוקאי. וכן כל התנך מוקלט בכל הלחנים - ספרדי ירושלמי ואשכנזי - תמצא בתוך האתר
מק"ט: 200
מחיר: 50 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
ספר : מרחל אימנו ועד נתניהו - המלכות אז והיום מאת לוי סודרי (פרקי תנ"ך וסוד)
מק"ט: 111
מחיר: 90 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
פירוש רש"י על התורה - ספר בראשית פרשות - ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי
מק"ט: 084
מחיר: 500 ש"ח

להזמנה בטלפון נא להתקשר למספר:
02-999-3298
או
050-675-4604
משנה ש"ס שלם (DVD)
הקלטות נבחרות
סרטון המחשה וידאו קריאות התורה והפטרה ב 3 נוסחים
דוגמאות לשירי הבקיאות
Flash MP3 Player 2
קריאות ותפילות בשלושה נוסחים
Flash MP3 Player 1